I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną,
cudowną w swej prostocie i w swej głębi...
Tak prosta modlitwa różańcowa
bije rytmem życia ludzkiego." Jan Paweł II

 

 

 

Koło Żywego Różańca oznacza:

  • wspólnotę żywych chrześcijan zjednoczonych wiarą, nadzieją i miłością przy Maryi Różańcowej;
  • aktualną, ciągłą, gorliwą - a więc "żywą" ich modlitwę.

"Żywy Różaniec" jest :

  • nie zdobytą twierdzą obronną, ponieważ broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed duchową zagładą (ateizmem), alkoholizmem, demoralizacją, itd;
  • duchowym "napędem", który pobudza wiernych do praktycznej działalności apostolskiej, np. do pracy wśród ubogich, cierpiących, zaniedbanych religijnie, czy też do dbałości o dom boży, itp.;
  • wiarą, nadzieją, miłością przez Maryję pokładaną w Bogu, to wiara w Boga i Bogu, to ufność Jego zbawczemu dziełu, to kochanie Boga i bliźnich;
  • życiem wg Ewangelii, która jest fundamentem chrześcijaństwa
  • tworzą go żywe róże różańcowe.

Każda z róż liczy 20 osób, z których każda codziennie odmawia "swój" jeden dziesiątek. Tym sposobem codziennie odmawiany jest w róży cały różaniec - wieniec różany ofiarowany Matce Bożej.

Skąd się wziął "Żywy Różaniec" ?

Na początku XIX w. we Francji, w Lyonie żyła bardzo pobożna kobieta. Nazywała się Paulina Maria Jaricot. Ponieważ sama była wielką czcicielką Matki Bożej i często się do Niej modliła, zapragnęła rozpowszechnić modlitwę różańcową i przyuczyć społeczeństwo do odmawiania różańca. Mniej więcej od roku 1826 gromadziła osoby, które miały odmawiać codziennie jeden dziesiątek różańca tak, aby 15 osób odmówiło cały różaniec w każdy dzień. Praktyka ta szybko rozeszła się po Francji, a wkrótce na cały świat i tak właśnie powstało Stowarzyszenie Żywego Różańca.

Idąc za wezwaniem Matki Bożej i przykładem Ojca Świętego wierni naszej parafii podjęli dzieło codziennej modlitwy różańcowej. Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii liczy ok. 200 osób. Obowiązkiem każdej z róż jest codzienne rozważanie jednej tajemnicy różańca. Dwadzieścia osób w ten sposób odmawia cały różaniec, a zasługa taka jakby każda z nich odmówiła sama codziennie cały różaniec.
    Spotkanie członków Koła Żywego Różańca odbywa się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00. W trakcie, uczestnicy odmawiają cząstkę różańca po czym wymieniają się tajemnicami różańcowymi. Opiekę duszpasterską nad członkami Kół Żywego Różańca sprawuje ks. Proboszcz Eugeniusz Frączyk. Grupa ta jest swoistym zapleczem modlitewnym parafii.

 

 

Tajemnice różańca świętego:

Tajemnice radosne:
 

odmawiane w poniedziałek i sobotę

1. Zwiastowanie NMP

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła:
 

odmawiane
w czwartek

1. Chrzest w Jordanie

2. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie się na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne:
 

odmawiane we wtorek i piątek
 

1. Modlitwa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Cierniem ukoronowanie

4. Droga Krzyżowa

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

 

Tajemnice chwalebne:
 

odmawiane
w środę i niedzielę

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie NMP

5. Ukoronowanie NMP


 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MATKI BOSKIEJ LIPSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

LIPSKO

 

1)    KOSNO DANUTA - Zelatorka

2)    KOCJAN MARIANNA - Zastępca

3)    MADEJSKA KRYSTYNA

4)    MARNIAK HALINA

5)    KWACZYŃSKA MARIANNA

6)    ZYCH BOGDAN

7)    ŁOJEK LEOKADIA

8)    CIESIELSKA ZOFIA

9)    KRZOS CECYLIA

10)           KWIATKOWSKA HALINA

11)           GORGOŃ HELENA

12)           RĘBIŚ MAŁGORZATA

13)           PAWLAK ANNA

14)           ZAJĄC MARIANNA

15)           ZYCH KATARZYNA

16)           PODSIADŁO JÓZEFA

17)           KOŚCIELECKA IRENA

18)           SKOTAREK EMILIA

19)           STĘPNIK HENRYKA

20)           GROCHOWIECKA ZOFIA

 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚW. MARYI PANNY

LIPSKO

 

1)    WÓJCIK JANINA - Zelatorka

2)    LICHOTA ZOFIA

3)    ZAPOLSKA MARIANNA

4)    CZERWIŃSKA MARIANNA

5)    RUSZKIEWICZ ZOFIA

6)    GLINA ZOFIA

7)    BASIAKOWSKA KAZIMIERA

8)    JANKOWSKA MARIA

9)    CHRZĄSZCZ GENOWEFA 

10)           PIWOWARSKA MARIANNA

11)           WROŃSKA KATARZYNA

12)           WROŃSKA LONGINA

13)           STRĄK MARIANNA

14)           KACZMARSKA FRANCISZKA

15)           GÓRNIAK MARIA

16)           TROJACKA JANINA

17)           CZAJKOWSKA LEOKADIA

18)           SOBCZYK STANISŁAWA

19)           MAREK GENOWEFA

20)           BIENIEK ZOFIA

 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

NAJŚW. MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

I  ŚW. MAKSYMILIANA   LIPSKO

 

1)    CHLEBNA IRENA - Zelatorka

2)    FIGURA TERESA  - zastępca

3)    DĄBROWSKA HALINA

4)    DRAB HALINA

5)    MULARSKA HALINA

6)    KRUKOWSKA ZOFIA

7)    WIETRZYŃSKA CECYLIA 

8)    SZCZODRY BARBARA

9)    SPYT ALEKSANDRA      

10)            KONIUSZ EMILIA

11)           CZERWONKA ZOFIA 

12)           WUDARCZYK MARIA 

13)           SZULC IRENA

14)           KRASIŃSKA JADWIGA

15)           KUCZYŃSKA MARIA

16)           KORNAK WANDA   

17)           GIERMASIŃSKA ZOFIA

18)           WABIK LEOKADIA

19)           ŁOJEK MIROSŁAWA

20)           CHOMENTOWSKA HELENA

 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY

SZYMANÓW

 

1)    PISKÓR CECYLIA - Zelatorka

2)    SMAGA ZOFIA

3)    ZABORSKA MARIA

4)    RODZEŃ MARIA

5)    CIUPA JADWIGA

6)    GAŁEK TERESA

7)    BOCHNIAK HELENA

8)    BOCHNIAK MARIA

9)    PIETRZYK JANINA

10)           DZIOBA ANNA

11)           MYSZKA TERESA

12)           DŁUGOSZEK TEODORA

13)           PIETRZYK MARIA

14)           CZEKAJ EWA

15)           CHYŁA MARIA

16)                         

17)                   

18)                  

19)                     

20)            

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MATKI BOŻEJ WYCHOWAWCZYNI

EMERYTOWANI NAUCZYCIELE – LIPSKO

 

 

1)    BARAŃSKA HELENA – Zelatorka

2)    CZERWIŃSKA DANUTA

3)    GAWLIK KAZIMIERA

4)    GORA BARBARA

5)    JAROSZ HELENA

6)    KOLENDA ZOFIA

7)    KOSANOWSKA BARBARA

8)    KOSANOWSKA JANINA

9)    KRASIŃSKA MARIA

10)            KWIATKOWSKA HELENA

11)           MICHAŁEK IRENA

12)           NOWICKA ZOFIA

13)           PROKOP JANINA

14)           SIBUŁA JÓZEFA

15)           SKOWROŃ ZDZISŁAWA

16)           SOBÓL MIROSŁAWA

17)           SZCZYPIŃSKA MARIA

18)           TRACZYK LIDIA

19)           WROCŁAWSKA STANISŁAWA

20)           WYPCHŁO MARIA NNA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MATKI MIŁOSIERDZIA Z OSTREJ BRAMY

BABILON

 

1)    MADEJSKA IRENA – Zelatorka

2)    SZYMANOWSKA KRYSTYNA

3)    COMPA KRYSTYNA

4)    NIEDZIELA WIESŁAWA

5)    ZIEWIEC ZOFIA

6)    ZAJĄC KRYSTYNA

7)    ZAJĄC DANUTA

8)    FIRLEJ MARIA

9)    URBAN ELŻBIETA

10)           MAZURKIEWICZ HELENA

11)           SEWERYN ANNA

12)           CZAJKOWSKA KAZIMIERA

13)           KOSNO TERESA

14)           ŁYGAN MARIA

15)           KĘDRA ALINA

16)           WIOSNA HELENA

17)           PYTLAK JANINA

18)           NOBIS HALINA

19)           RYBAK STANISŁAWA

20)           PURORA MAŁGORZATA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

NAJŚW. MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

WOLA  SOLECKA  II

1)    STĘPIEŃ HELENA  Zelatorka

2)    KOZIEŁ REGINA

3)    FIGURA ZOFIA

4)    LASOTA HALINA

5)    KACZMARCZYK ZOFIA  

6)    ZAGOZDON MARIA

7)    KRAMEK BRONISŁAWA

8)    WOŹNIAK ANTONINA

9)    ZYGMUNT BRONISŁAWA

10)           GOZDUR ZOFIA

11)           GOZDUR ELŻBIETA

12)           GOZDUR STEFANIA

13)           SOWIŃSKA CZESŁAWA

14)           GOZDUR JÓZEFA

15)           SKRZEK JANINA

16)           KRUPA JANINA

17)           TUSZYŃSKA HELENA

18)           ROSIAK LEOKADIA

19)           GOZDUR JADWIGA

20)           MICHALEC TERESA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

LIPSKO

1)    KRZYSZTOFIK MARIANNA - Zelatorka

2)    CHAŁUPCZAK TERESA - zastępca

3)    PIĄTEK CZESŁAWA

4)    GAJEWSKA JULIA

5)    CZERWONKA ZOFIA

6)    KURASIŃSKA ZOFIA

7)    STACHOWICZ HELENA

8)    MONGARD TEODORA

9)    PYTLAK GENOWEFA

10)           BUCZYŁOWSKA KRYSTYNA

11)           WALOS MARIANNA

12)           KOWALSKA GENOWEFA

13)           KOSTECKA WANDA

14)           WÓJCIK JANINA

15)           MARSULA ZOFIA

16)           KRAWCZYK FRANCISZKA

17)           SKRZEK ZOFIA

18)           KRAWCZYK ŁUCJA

19)           MAREK MARIANNA

20)           CHMIELOWIEC MIROSŁAWA

KOŁO  ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚW.

LIPSKO

1.     GŁOGOWSKA ZOFIA  - Zelatorka

2.     KOPTAS JANINA

3.     NIEBRZYDOWSKA CELINA

4.     BIELEC MARIA

5.     KOSNO GENOWEFA

6.     MACHAŁA ZOFIA

7.     MAREK JANINA

8.     ULIKOWSKA MARIANNA

9.     PRZYBYLSKA CECYLIA

10.           KOLENDA HELENA

11.           KRAWCZYK ELŻBIETA

12.           UTKOWSKA MARIA

13.            DĄBROWSKA MARIA

14.           PLUTA MARIA

15.           WILK BOGUMIŁA

16.           PIWOWARCZYK GENOWEFA

17.           MACH BALBINA

18.           OGONOWSKA SABINA

19.           RYŁO MARIA

20.           PAŁA JANINA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MATKI  BOŻEJ  KRÓLOWEJ  POKOJU

ŚLĄSKO – PORĘBA

1.     BŁASZCZYK LEOKADIA - Zelatorka

2.     SERAFIN BOGUMIŁA – Zastępca

3.     BANASZEK KRYSTYNA

4.     BURDON IRENA

5.     DRĄŻKIEWICZ WANDA

6.     DUSZA TEODORA

7.     FLIS KONSTANCJA

8.     KROCZAK HELENA 

9.     KROCZAK JÓZEFA

10.           KRUPA REGINA

11.           LASOTA HELENA

12.           LASOTA ZOFIA

13.           MARCZAK WIESŁAWA

14.           MAZUREK ELŻBIETA

15.           MRÓZ SABINA

16.           STUDNIAREK LEOKADIA

17.           ZAJĄC ZOFIA

18.           ŻWIRKOWSKA TERESA

19.            

20.